Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: www.luxurycatering.sk.

Cieľom luxurycatering.sk sú informácie o spoločnosti Luxury Catering s.r.o.. K vášmu súkromiu pristupujeme s patričnou vážnosťou a opatrnosťou. Vždy sa snažíme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú v danej situácii nevyhnutné.Aby sme vám mohli poskytnúť relevantné odpovede na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Prečítajte si, ako konkrétne spracúvame vaše osobné údaje (ďalej OÚ) v jednotlivých častiach využívania našich služieb.

Ako spracúvame vaše OÚ?

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE TÝCH, KTORÍ VYUŽÍVAJÚ KONTAKTNÝ FORMULÁR NA WEBSTRÁNKE LUXURYCATERING.SK
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Naše identifikačné a kontaktné údaje  

Vaše osobné údaje bude spracúvať spoločnosť Luxury Catering s.r.o. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@luxurycatering.sk alebo telefonicky +421 940 700 425.

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, termínu a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu, resp. prostredníctvom správy cez sociálne siete.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať? 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať po dobu využívania našich služieb. Akonáhle dôjde k uplynutiu , vaše osobné údaje zlikvidujeme.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
  • na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
  • na prenosnosť údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese , alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@luxurycatering.sk.

Ako spracúvame údaje o deťoch?

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OÚ O OSOBÁCH MLADŠÍCH 16 ROKOV
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Sú spracúvané aj údaje o deťoch, resp. osobách mladších ako 16 rokov?

Naše webstránky nie sú určené osobám mladších 16 rokov. Ich osobné údaje teda umýselne nezhromažďujeme. Ak však zistíme, že nedopatrením, resp. podvodom, sme získali osobné údaje o deťoch mladších 16 rokov, podnikneme potrebné kroky, aby ste údaje vymazali. Okrem prípadov, kedy sme zákonom viazaní si ich ponechať.